Skip to content Skip to footer

Python ile Programlamaya Giriş: Temel Kavramlar

Python, kullanım kolaylığı ve geniş kütüphane desteği ile popüler bir programlama dilidir. Basit ve okunabilir sözdizimi sayesinde başlangıç seviyesindeki programcılar için ideal bir seçimdir. Python, yüksek seviyeli ve yorumlamalı bir dil olarak, çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir. Bu blog yazısında, Python programlamaya giriş yaparak, temel kavramları ve konuları ele alacağız.

Python Nedir?

Yüksek Seviyeli ve Yorumlamalı Programlama Dili: Python, insan okunabilirliği yüksek, anlaşılır bir sözdizimine sahiptir. Yorumlamalı bir dil olması, kodun yazıldığı gibi çalıştırılabilmesi anlamına gelir.

Basit ve Okunabilir Sözdizimi: Python, karmaşık yapılar yerine basit ve açık bir sözdizimi sunar. Bu, özellikle yeni başlayan programcılar için öğrenme sürecini kolaylaştırır.

Kurulum ve Çalıştırma

Python’un Kurulumu ve Temel IDE’ler: Python’u resmi web sitesinden indirip kurabilirsiniz. Geliştirme ortamı olarak PyCharm, Visual Studio Code ve Jupyter Notebook gibi IDE’ler kullanılabilir.

İlk Python Programı: “Hello, World!”: Python’da ilk programınızı yazmak oldukça basittir. Bir metin dosyasına print(“Hello, World!”) yazarak ve dosyayı çalıştırarak başlayabilirsiniz.

Temel Kavramlar

Değişkenler ve Veri Türleri

Değişken Tanımlama ve Veri Türleri: Python’da değişken tanımlamak için herhangi bir özel sözcük kullanmanıza gerek yoktur. Örneğin, x = 5 ile bir tamsayı değişkeni tanımlayabilirsiniz. Python’da yaygın veri türleri arasında sayılar (integer, float), dizeler (string), listeler (list), ve sözlükler (dictionary) bulunur.

Tip Dönüşümleri: Veri türleri arasında dönüşüm yapmak Python’da oldukça kolaydır. Örneğin, int(“10”) ile bir dizgeyi tamsayıya, str(10) ile bir tamsayıyı dizgeye dönüştürebilirsiniz.

Kontrol Yapıları

Koşul İfadeleri (if, elif, else): Koşul ifadeleri, belirli bir durumun doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin:pythonKodu kopyalax = 10

if x > 5:

    print(“x is greater than 5”)

elif x == 5:

    print(“x is equal to 5”)

else:

    print(“x is less than 5”)

Döngüler (for, while): Döngüler, belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır. Örneğin:pythonKodu kopyalafor i in range(5):

    print(i)

x = 0

while x < 5:

    print(x)

    x += 1

 

Fonksiyonlar

Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma: Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren kod bloklarıdır. Örneğin:pythonKodu kopyaladef greet(name):

    return f”Hello, {name}!”

print(greet(“Alice”))

Parametreler ve Geri Dönüş Değerleri: Fonksiyonlar, parametreler alabilir ve değer döndürebilir. Bu, kodunuzu daha modular ve yeniden kullanılabilir hale getirir.

Modüller ve Kütüphaneler

Standart Kütüphane Kullanımı: Python, geniş bir standart kütüphaneye sahiptir. Örneğin, matematiksel işlemler için math modülü kullanılabilir:pythonKodu kopyalaimport math

print(math.sqrt(16))

Üçüncü Taraf Kütüphanelerin Kurulumu ve Kullanımı: Üçüncü taraf kütüphaneleri pip komutuyla kurabilirsiniz. Örneğin, requests kütüphanesini kurup kullanmak:bashKodu kopyalapip install requests

pythonKodu kopyalaimport requests

response = requests.get(“https://api.example.com”)

print(response.status_code)

Dosya İşlemleri

Dosya Okuma ve Yazma: Python’da dosya okuma ve yazma işlemleri oldukça basittir:pythonKodu kopyalawith open(“file.txt”, “r”) as file:

    content = file.read()

    print(content)

with open(“file.txt”, “w”) as file:

    file.write(“Hello, World!”)

Dosya Yolları ve Yönetimi: os modülü ile dosya ve dizin işlemleri yapabilirsiniz:pythonKodu kopyalaimport os

print(os.getcwd())  # Mevcut çalışma dizinini yazdırır

Hata ve İstisna Yönetimi

Hata Türleri ve Hata Ayıklama: Python’da farklı hata türleri (SyntaxError, TypeError, NameError vb.) bulunmaktadır. Bu hataları anlamak ve ayıklamak programcılar için önemlidir.

İstisna Yakalama ve Yönetimi: try-except blokları kullanarak hataları yakalayabilir ve yönetebilirsiniz:pythonKodu kopyalatry:

    result = 10 / 0

except ZeroDivisionError:

    print(“You can’t divide by zero!”)

Bu temel kavramlar, Python programlamaya giriş yapmak için sağlam bir temel oluşturur. Python’un basit ve güçlü yapısı, programlama dünyasına yeni adım atanlar için mükemmel bir öğrenme ortamı sunar. Bu kavramları öğrendikten sonra, daha karmaşık projelere geçiş yapabilir ve Python’un sunduğu geniş imkanlardan yararlanabilirsiniz.