Skip to content Skip to footer

Nasıl Veri Analisti Olunur?

Veri analisti, çalıştığı şirketin tüm verilerini toplayıp bu verileri sınıflandıran ve belirli yöntemler kullanarak analiz eden kişilerdir. Elde ettikleri bilgileri kullanarak işletmenin daha doğru kararlar almasında etkileri olan şirket çalışanlarıdır. Bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler öncelikle problem tanımlamasının nasıl yapıldığını bilmek durumundadırlar. Yapılması gereken bir iş ya da uygulama var ise veri analistleri bu bilgileri toplayarak işin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan kişilerdir.  Çalışma yapılması düşünülen konu ile ilgili saklanan verileri veri tabanlarından çekerek birtakım analizlerden geçirerek hazır hale getiriler. Bunun sonrasında da ortaya bırakılan problemin çözümünde en uygun iş modelini belirlerler. Bu modeli uyguladıktan sonra da sonuçlara erişebilirler. Veri analistleri alanlarında profesyonel davranmak zorunda olan kişilerdir. En ufak bir verinin gözden kaçırılması şirketlerin yanlış kararlar almasına sebebiyet verebilmektedir.

Veri Analisti Nedir?

Veri analisti, şirket ortamlarında çalışan ve bulundukları şirketin verilerini toplayarak analiz eden sonrasında bunlara uygun raporlar hazırlayan kişilerdir. Öncelikle bir problem tanımlaması yapan bu kişiler aynı zamanda veri tabanlarında toplanan verilerin toplayarak düzenler. Veri analisti olmanın birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. En önemli avantajları arasında ise şunları saymak mümkün olur:

 • İş imkanları yönü ile iyi bir alandır. Birçok sektörde ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alır.
 • Veri analistleri işletmelerin maliyetlerini azaltmaya yardımcı olduğundan bu pozisyonlar genel anlamda yüksek maaşlı olur.
 • Bu kişiler işe başladıktan sonra meslek gelişimine devam ettikleri sürece yüksek kariyer imkanlarından yararlanabilirler.
 • Veri analistleri aynı zamanda en karmaşık sorunları çözme yeteneğini geliştirebilme imkanı bulurlar. Analiz ve yorumlama becerileri bu meslek ile birlikte artış gösterir.
 • Ellerinde tuttukları verilere göre daha yeni yaklaşımlar geliştirebilme imkanına sahip olurlar.
 • Sürekli bir öğrenme süreci içerisindedirler. Bundan dolayı da bilgilerini güncel tutabilme avantajları vardır.
 • Veri analistleri edindikleri mesleki tecrübeler dahilinde dünya çapında kariyer imkanı edinebilirler.

Bu fırsatları değerlendiren kişiler hem para kazanmak hem de kariyer fırsatlarını yakalamak adına son derece avantajlıdır. İş dünyasında son derece önemli bir yeri olan veri analistleri analitik olarak tüm becerilerini geliştirmek durumundadırlar.

Veri Analisti Ne İş Yapar?

Veri analisti bilmesi gerekenler içerisinde oldukça önemli meslek detayları bulunmaktadır. Bu kişiler her şeyden önemlisi titiz ve dikkatli olmalıdır. Görevleri arasında özellikle şunları saymak mümkün olabilir:

 • Veri analistleri çalıştıkları işletmeler için çeşitli kaynaklardan veri toplayan kişilerdir. Verileri müşterilerden, web trafiğinden, sosyal medyadan ve müşteri bilgileri gibi alanlardan edinebilirler.
 • Bu verilerin hem temizlenmesi hem de düzenlenmesi görevleri arasında yer alır. Kişiler eksik bilgileri uygun bir şekilde doldurarak düzenler ve dosyalar.
 • Analitik ve istatistiksel yöntemler kullanan analistler topladıkları bilgileri çeşitli formatlara uygun olarak analiz ederler.
 • Verileri daha görsel hale getirmek için grafiler, şablonlar ve veri görselleri kullanırlar. Verilere dayalı bir karar alınmasında süreci kolaylaştıran çalışmalar gerçekleştirirler.
 • Bunların yanında gelecekteki olayları tahmin etmek için de istatistiksel modeller kullanan analistler işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmada önemli rol üstlenirler.

Bunlara ek olarak verilerin hem güvenliğini hem de gizliliğini korumak için uygun önlemler almak durumundadırlar. Veri analistinin bilmesi gerekenler arasında özellikle veri güvenliği oldukça önemli bir yere sahiptir.

Veri Analisti Ne Kadar Maaş Alır?

Veri analisti maaşları kişilerin çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir. Bu kişiler meslekteki deneyim ve tecrübelerine aynı zamanda çalıştıkları şirket pozisyonlarına göre farklı maaşlara tabi olabilirler. Ancak bu kişiler ortalama olarak en düşük 16 bin TL, en yüksek ise 45 bin TL’dir.

Kimler Veri Analisti Olabilir?

Veri analisti olabilmek için kişilerin herhangi bir eğitim geçmişine sahip olması gerekmiyor. Ancak bu alanda çalışmaya istekli olmak ve meslek hakkında kendinizi geliştirmiş olmanız son derece önemlidir. Veri analisti olmak için gerekenler arasında özellikle temel matematik ve istatistik bilgisi oldukça önemlidir. Bu temel gereklilik istatistikleri anlayabilmek için önem arz eden bir konudur. Bunun yanında karmaşık sorunları analiz etmek ve veriyi yorumlamak da önem taşıyan faktörler arasındadır.  Teknoloji alanında kişilerin araştırmacı olması ve yenilikleri takip etmesi gerekir. Bu kişilerin verileri görselleştirme araçlarını iyi kullanabilmeleri de önemlidir. Programlama bilgisi özellikle meslekte kariyer edinmek açısından büyük bir önem taşır. İş birliği yeteneği ve öğrenmeye açık olmak mesleğin gerektirdiği özellikler arasında yer alır. Veri analisti olmak için gerekenler arasında aynı zamanda bulundukları endüstri hakkında bilgi sahibi olmaları da önemlidir.

Nasıl Veri Analisti Olabilirim?

Veri analisti nasıl olunur sorusuna farklı açılardan yanıt vermek gerekir. Bu alanda iyi bir eğitim almak kişilere kariyer kapılarını daha hızlı aralayabilir. Belli bir eğitim düzeyi gerektirmeyen mesleklerdendir. Mesleğin diğer özelliklerini taşıyan kişiler ve ilgi duyanlar rahatlıkla veri analisti olabilirler. Bu alanda kurslara katılmak ve seminerleri takip etmek veri analisti olabilmek için önemli adımlardır.

Eğitim için tıklayın: https://www.btakademi.com/egitim/uygulamali-buyuk-veri-big-data-egitimi-2240

Veri Analisti Olmak İçin Üniversite Mezunu Olmak Şart mı?

Veri analisti olmak için kişilerin üniversite mezunu olması şartı aranmıyor. Ancak üniversite mezunu olmak maaşlara etki eden unsurlardan biridir. Bundan dolayı veri analisti ne kadar maaş alır sorusu yanıtlanırken kişilerin eğitim derecesini de dikkate almak büyük bir önem taşımaktadır.

Veri Analistliğinin Geleceği Var mı?

Veri analisti olmanın geleceği oldukça iyidir. Çünkü bu meslek günümüzde bilgiye olan gereksinimde oldukça önemli bir destekçidir. Karar alamda veri odaklılığının öne çıkması veri analistlerinin daha iyi standartlarda iş bulmasına imkân tanır. Bundan dolayı veri analisti nerede çalışır sorusuna birçok farklı sektörden bahsederek yanıt vermek gerekir. Özel ve kamu alanlarında geniş çalışma imkanları olan mesleklerdendir.