Skip to content Skip to footer

Makine Öğrenmesi Nedir? Nasıl Makine Öğrenmesi Uzmanı Olunur?

Makine öğrenmesi uzmanı, makineleri insan beyni şeklinde çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlayan ve çeşitli makine algoritmalarını geliştiren yapay zeka mühendisleri olarak tanımlanabilir. Bu kişiler bilgisayarların çeşitli verileri kullanarak öğrenmelerini sağlayacak şekilde algoritmaların tasarımını yaparlar. Makine öğrenmesi uzmanları bilgisayar sistemlerinin verilerden öğrenmesi aşamasında gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlayan kişilerdir.  Bu uzmanlar karmaşık konuları daha kolay anlayabilen ve uygulamaya koyan kişiler arasında yer alırlar. Bundan dolayı da makine öğrenmesi uzmanının rolü ve sorumlulukları oldukça fazladır. Makine öğrenmesi mühendisi gereksinimi de her geçen gün daha da artış göstermektedir.

Makine Öğrenmesi Uzmanı Nedir?

Makine öğrenmesi uzmanı kullanım alanları oldukça geniştir. Bu kişiler gelişen teknolojik çağda önemli rol üstlenecek kişilerdir. Yapay zekanın bir alt alanı olan makine öğrenmesi uzmanlığında kişiler yine bilişim sektörü ile iç içe olmak durumundadır. Bu mesleğin hem önemli kolaylıkları ve avantajları hem de birtakım dezavantajları bulunmaktadır. En önemli dezavantajı ise bilginin çok hızlı şekilde akması ve teknoloji alanındaki hızlı değişimlerdir. Bu değişimlere ayak uydurmak uzmanların en çok dikkat etmesi gereken konulardandır. Makine öğrenmesi uzmanlığının en önemli artıları arasında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

 • Bu mesleğin en büyük artılarından ilki hızlı büyüyen bir sektörde bulunmaktadır. Bu da kişilere hem geniş iş olanakları hem de iyi maaş getirisi anlamına gelir.
 • Yüksek bir olduğundan kişilerin bu alanda iş bulmada sorun yaşamamasına olanak tanır.
 • Personelin az olması deneyimli personeller arasında rekabetçi maaşlar doğmasına imkân tanır. Kişiler bulundukları pozisyonlara göre oldukça yüksek maaşlar alabilme şansı bulurlar.
 • İş alanları son derece geniş kişilerdir. Farklı sektörlerde çalışarak kendilerini daha iyi geliştirme imkânı elde edebilirler.
 • Mesleğin gerektirdikleri doğrultusunda kişiler daha kolay şekilde sorun çözme kabiliyeti edinebilirler.
 • İnovasyon fırsatları oldukça yüksektir. İş ve hizmet sürecini geliştirerek daha iyi olanaklarla çalışma şansına ulaşabilirler.

Her şeyden önemlisi toplumsal sorunların çözümüne katkı sunabilen kişilerdir. Programlama yetenekleri, sürekli öğrenme istekleri ile birlikte toplumun gelişiminde önemli bir rol üstlenirler.

Makine Öğrenmesi Uzmanı Ne İş Yapar?

Makine öğrenmesi uzmanı olmak isteyen kişilerin görev tanımlarını bilmesi oldukça önemlidir. Bu kişilerin öncelikle sürekli olarak öğrenmeye açık kişiler olmaları gerekiyor. Bununla birlikte makine öğrenmesi uzmanı ne iş yapar sorusuna şu şekilde yanıt vermek mümkün olur:

 • Makine öğrenmesi uzmanları verileri analiz eden ve sonrasında öğrenme algoritmalarını uygun şekilde tasarlayarak uygulayan uzmanlardır. Bununla birlikte makinelerin görevlerini öğrenmesini sağlayan kişilerdir.
 • Makine öğrenme projelerinin yürütülebilmesi için büyük ve karmaşık verilere gereksinim duyulur. Uzmanlar da bu verileri tespit eder, ayıklar ve temizler, eksiklerini gidererek uygulamaya koyar.
 • Bunların yanında makine öğrenme modellerini eğitir ve test ederler. Veriler üzerinde gerekli makine eğitme işlemlerini yaparlar. Sonrasında da performansını değerlendirmeye alırlar.
 • Verileri görselleştirme aşamasında bu kişiler son derece profesyoneldirler. Sonuçları ve model davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesi için kişiler görseller ve grafikler oluşturma işlerini yaparlar.
 • Makine öğrenme projeleri sorunlarının giderilmesinde aktif olarak rol alırlar. Model performansının düşük olması halinde bunun nedenlerini tespit eder ve düzeltici işlemleri yerine getirirler.

En önemli görevlerinden bir diğeri de sürekli olarak araştırma ve yenilikleri takip etmektir. En yeni teknikleri takip ederek araştırmalara katılmaları en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Makine Öğrenmesi Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Makine öğrenmesi uzmanı maaşları her geçen dönem daha da artış gösteriyor. Özellikle farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmesi ile birlikte makine öğrenmesi uzmanlarının maaşlarında ciddi artışlar bulunmaktadır. Makine öğrenmesi maaş konusunda farklı faktörlere bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. En düşük maaşları 14 bin TL olurken en yüksek maaş 35 bin TL’dir. Ancak çalışılan kurum, meslekte derece ve deneyim, eğitim düzeyi gibi faktörlerin tamamı bu süreçte son derece önemlidir.

Kimler Makine Öğrenmesi Uzmanı Olabilir?

Makine öğrenmesi uzmanı olmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşıması gerekiyor. Hem meslekte ilerleyebilmek hem de daha iyi koşullarda çalışabilmek için şirketlerin aradığı personel olmak büyük önem taşıyor. Bu alanda kariyer yapabilecek kişiler şunlardır:

 • Bilgisayar bilimi ve mühendisliği mezunları
 • Matematik ve istatistik mezunları
 • Biyoloji, kimya ve fizik mezunları
 • İnsan bilimleri ve sosyal bilimler mezunları
 • İşletme ve finans mezunları

Gibi farklı alanlardan mezun olan kişiler kariyerlerini bu alanda geliştirebilirler. Ancak belirli bir bölüm mezunu olma şartı bulunmuyor. Bu alanda başarılı olabilmek için en önemli konu kişilerin analitik düşünebilmeleri ve programlama ve matematik bilgisine sahip olmaktır.

Nasıl Makine Öğrenmesi Uzmanı Olunur?

Makine öğrenmesi uzmanı olmak için kişilerin üniversite mezunu olmaları gerekmiyor. Bu alanda yüksek başarı elde etmek isteyen kişiler teknoloji ve bilişime merak sarmış kişiler olmalıdır. Bunun yanında iş deneyimine önem vermek gerekiyor. Temel bilgileri edinmek ve makine öğrenmesi kavramlarını bilmek meslekte ilerleyebilmek için önem taşır. Python ve R gibi çeşitli programlama dillerini bilmek gerekiyor. Kendi alanlarında yazılmış kitapları okumaları ve uzmanlardan eğitimler almaları da kariyer gelişiminde son derece etkilidir. Bilmeleri gereken programlar arasında şunlar yer alır:

 • Python
 • R
 • Jupyter NoteBook
 • Scikit-Learn
 • TensorFlow ve PyTorch
 • Pandas
 • MAtplotlib ve Seaborn
 • SQL
 • Apache Hadoop ve Spark

Gibi programları bilmek mesleklerinin zirvelerini görebilmeleri için büyük önem taşımaktadır.

Makine Öğrenmesi Uzmanlığının Geleceği Var mı?

Makine öğrenmesi uzmanlığı geleceği parlak meslekler arasında yer almaktadır. Hem artan veri üretimi hem de endüstriyel uygulamalarda ortaya çıkan yeni gereksinimler bu mesleğin de ilerlemesinde önemli etkiler ortaya çıkarır. Bununla birlikte yapay zeka çalışmalarının hız kazanması ile birlikte aranılan mesleklerden biri haline geldiğini söylemek mümkün olur.

Makine öğrenmesi konusunda ilgiliniz varsa sunmuş olduğumuz eğitim ile bilginizi geliştirebilirsiniz. Eğitime ulaşmak için tıklayın: https://www.btakademi.com/egitim/machine-learning-deep-learning-2219