Skip to content Skip to footer

Makine Öğrenimine Giriş: Temel Kavramlar

Makine öğrenimi, bilgisayarların veri analizi yaparak öğrenmesini ve tahminlerde bulunmasını sağlayan bir yapay zeka alt dalıdır. Bu teknoloji, büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarma ve gelecekteki olayları tahmin etme kapasitesiyle öne çıkar. Günümüzde, sağlık, finans, pazarlama gibi birçok alanda makine öğrenimi uygulamaları kullanılmaktadır.

Temel Kavramlar

Makine öğrenimini anlamak için bazı temel kavramları bilmek gerekir. İşte bu alandaki en önemli kavramlar:

Veri Seti (Dataset)

 • Tanım: Modelin eğitildiği ve test edildiği verilerden oluşur.
 • Detaylar: Eğitim veri seti, modelin öğrenmesi için kullanılırken; test veri seti, modelin doğruluğunu ve genelleme yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Bu iki veri seti, modelin performansını değerlendirmek için kritik öneme sahiptir.

Model

 • Tanım: Veriden öğrenen matematiksel yapı.
 • Detaylar: Model, veri setindeki örneklerden öğrenerek, yeni verilere dayalı tahminler yapma kapasitesine sahip bir yapıdır. Eğitim süreci boyunca, modelin parametreleri, veri setine göre ayarlanır.

Eğitim (Training)

 • Tanım: Modelin, veri seti üzerinden öğrenme süreci.
 • Detaylar: Eğitim sürecinde, model veri seti üzerindeki örnekleri analiz eder ve öğrenir. Bu süreçte amaç, modelin hata oranını minimize etmektir. Eğitim sürecinin sonunda, model yeni veriler üzerinde yüksek doğrulukla tahminler yapabilmelidir.

Özellikler (Features)

 • Tanım: Modelin öğrenme sürecinde kullandığı veri noktaları.
 • Detaylar: Özellikler, bağımsız değişkenler olarak da bilinir ve modelin öğrenme sürecinde temel rol oynar. Örneğin, bir ev fiyatı tahmin modeli için özellikler, evin büyüklüğü, oda sayısı, bulunduğu yer gibi faktörler olabilir.

Etiketler (Labels)

 • Tanım: Modelin tahmin etmeye çalıştığı hedef değişkenler.
 • Detaylar: Etiketler, bağımlı değişkenler olarak da bilinir. Modelin tahmin etmeye çalıştığı bu değerler, örneğin, bir e-posta spam filtresi için “spam” veya “spam değil” gibi sınıflar olabilir.

Doğruluk (Accuracy)

 • Tanım: Modelin tahminlerinin doğruluğunu ölçen metrik.
 • Detaylar: Doğruluk, modelin doğru tahminlerinin toplam tahminlere oranıdır. Yüksek doğruluk, modelin tahminlerinin genellikle doğru olduğunu gösterir. Ancak, doğruluk tek başına yeterli bir performans ölçütü olmayabilir ve diğer metriklerle desteklenmelidir.

Hiperparametreler (Hyperparameters)

 • Tanım: Modelin öğrenme sürecini kontrol eden parametreler.
 • Detaylar: Hiperparametreler, modelin performansını optimize etmek için ayarlanan değerlerdir. Öğrenme oranı, iterasyon sayısı, ve ağaç derinliği gibi parametreler hiperparametreler arasında yer alır. Bu parametreler, modelin eğitim sürecinin etkinliğini belirler.

Makine öğrenimi, bu temel kavramlar ve süreçlerle desteklenir. Her bir kavram, makine öğreniminin nasıl çalıştığını anlamak ve uygulamak için kritik öneme sahiptir. Makine öğrenimini etkin bir şekilde kullanmak için bu temel kavramların iyi anlaşılması gereklidir. Bu bilgiler, daha karmaşık makine öğrenimi yöntemleri ve teknikleri için sağlam bir temel oluşturur.