Skip to content Skip to footer

Linux Sistem Yönetimi

Linux sistem yönetimi, sunucu altyapılarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir beceridir. Linux’un esnekliği ve güvenilirliği, sistem yöneticileri için büyük avantajlar sunar. Bu yazıda, Linux sistem yönetimine giriş yaparak, temel konuları ve yönetim süreçlerini ele alacağız.

Linux Dağıtımları

Popüler Linux Dağıtımları: Linux dünyasında çeşitli dağıtımlar bulunmaktadır. En popüler olanları arasında Ubuntu, CentOS ve Debian yer alır.● Ubuntu: Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş topluluk desteği ile bilinir. Genellikle masaüstü ve sunucu ortamlarında tercih edilir.

CentOS: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) tabanlıdır ve kurumsal kullanımlar için idealdir.

Debian: Kararlılığı ve güvenilirliği ile bilinir. Birçok başka dağıtımın temelini oluşturur.

Hangi Dağıtımın Seçileceği ve Kurulumu: Hangi dağıtımı seçeceğiniz, ihtiyaçlarınıza ve kullanım amacınıza bağlıdır. Her dağıtımın kendi kurulum süreci vardır, genellikle dağıtımın resmi web sitesinden indirilen ISO dosyası ile başlar.

Komut Satırı Kullanımı

Temel Linux Komutları: Komut satırı arayüzü (CLI), Linux sistem yönetiminde kritik bir rol oynar. İşte bazı temel komutlar:● ls: Dizindeki dosyaları listeleme

  • cd: Dizini değiştirme
  • mkdir: Yeni bir dizin oluşturma
  • rm: Dosya veya dizin silme
  • Komut Satırı Arayüzü (CLI) Kullanımı: CLI, grafiksel arayüzlerin ötesinde daha fazla kontrol ve esneklik sağlar. Terminal kullanımı, komutların yazılması ve çalıştırılması ile gerçekleştirilir.

Dosya Sistemi Yönetimi

Dosya ve Dizin Yapısı: Linux dosya sistemi, hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Kök dizin (/) en üstte yer alır ve alt dizinler bu yapıyı oluşturur.
Disk Bölümleri ve Dosya Sistemi Türleri: Disk bölümleri, diskleri mantıksal bölümlere ayırır. Linux’ta yaygın olarak kullanılan dosya sistemleri arasında ext4, XFS ve Btrfs bulunur.

Kullanıcı ve Grup Yönetimi

Kullanıcı Hesapları Oluşturma ve Yönetme: Kullanıcı hesapları, sistem güvenliği ve kaynak erişimi için önemlidir. useradd, usermod ve userdel gibi komutlarla kullanıcı hesapları yönetilir.

Grup Politikaları ve İzinler: Gruplar, kullanıcıların kaynaklara erişimini düzenler. groupadd, groupmod ve groupdel gibi komutlarla grup yönetimi yapılır.

Paket Yönetimi

Paket Yönetim Sistemleri: Yazılım paketlerinin kurulumu ve güncellenmesi için kullanılan araçlardır.

  • apt: Debian ve türevlerinde kullanılır.
  • yum: CentOS ve RHEL’de kullanılır.
  • dnf: Fedora ve yeni sürüm CentOS/RHEL için tercih edilir.

Yazılım Paketlerinin Kurulumu ve Güncellenmesi: Paket yönetim araçları ile yazılımlar kolayca kurulabilir ve güncellenebilir. Örneğin, apt-get install paket-adı komutu ile bir paket kurulabilir.

Ağ Yapılandırması

IP Adresleme ve Ağ Yapılandırması: Ağ yapılandırması, IP adreslerinin atanması ve ağ arayüzlerinin yönetilmesini içerir. ifconfig ve ip komutları bu işlemler için kullanılır.

SSH ve Uzak Bağlantılar: SSH (Secure Shell), uzak sunuculara güvenli bağlantı sağlar. ssh kullanıcı@sunucu-ip komutu ile bağlantı kurulabilir.

Güvenlik ve Erişim Kontrolleri

Güvenlik Duvarı Yapılandırması: Güvenlik duvarları, ağ trafiğini kontrol eder. iptables ve firewalld yaygın olarak kullanılır.

SELinux ve AppArmor: Güvenlik politikalarını yönetmek ve uygulamak için kullanılır. SELinux ve AppArmor, sistemin güvenliğini artırır.

Sistem İzleme ve Performans Yönetimi

Sistem Kaynaklarının İzlenmesi: top, htop ve vmstat gibi araçlar, sistem kaynaklarının izlenmesini sağlar. Bu araçlar, CPU, bellek ve disk kullanımı gibi bilgileri gösterir.

Performans Analizi ve Optimizasyon: Sistem performansını analiz etmek ve iyileştirmek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanılır. Performans sorunlarını tespit edip çözmek için izleme ve analiz önemli bir rol oynar.

Linux sistem yönetimi, bu temel konuların anlaşılması ve uygulanması ile etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Her bir konu, sunucuların performansı, güvenliği ve iş sürekliliği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, sistem yöneticileri bu alanlarda uzmanlaşmalı ve en iyi uygulamaları takip etmelidir. Linux’un sunduğu esneklik ve güçlü araçlar, sistem yöneticilerine geniş bir yelpazede kontrol ve yönetim imkanı sunar.